biet thu co dien

thiet ke biet thu

mau biet thu co dien

lau dai co dien

biet thu co dien phap

biet thu co dien chau au

thiet ke nha dep

nha dep 2 tang

mau biet thu dep

biet thu co dien

biệt thự cổ điển

biet thu hien dai

biệt thự hiện đại

biet thu san vuon

biet thu nha pho

biệt thự sân vườn

mẫu biệt thự đẹp

mẫu biệt thự sân vườn

biet thu dep 2 tang

biet thu dep 3 tang

biet thu dep quan 9

thiet ke biet thu dep

biet thu tan co dien

hinh anh biet thu dep

nha biet thu san vuon

san vuon biet thu dep

cong ty thiet ke nha dep
ban ve thiet ke biet thu co dien
cty thiet ke biet thu
biet thu co dien nha dep
thiet ke biet thu co dien
biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CHÚ THÁM HUẾ

Chủ Đầu Tư: Chú THám

Diện Tích Đất: 20 x 45m

Diện Tích Xây Dựng: 13 x 22m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CHỊ BẰNG Q.8

Chủ Đầu Tư: Chị Bằng

Diện Tích Đất: 20 x 45m

Diện Tích Xây Dựng: 11 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ TÂN BÌNH

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 250m2

Diện Tích Xây Dựng: 11 x 16m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ VINHOME CENTRAL

Chủ Đầu Tư: Vinhome

Diện Tích Đất: 500m2

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CÔ HÒA Q.2

Chủ Đầu Tư: Cô Hòa

Diện Tích Đất: 300m2

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 20m

biet-thu-co-dien

DINH THỰ ANH PHƯỚC TN

Chủ Đầu Tư: Lê Hữu Phước

Diện Tích Đất: 5000m2

Diện Tích Xây Dựng: 25 x 30m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ ANH HIỀN BIÊN HÒA

Chủ Đầu Tư: Anh Hiền

Diện Tích Đất: 8 x 24m

Diện Tích Xây Dựng: 8 x 16m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN BÌNH THẠNH

Chủ Đầu Tư: Chị Vinh

Diện Tích Đất: 12 x 21m

Diện Tích Xây Dựng: 11 x 16m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ A.TRUNG BÌNH TÂN

Chủ Đầu Tư: Anh Trung

Diện Tích Đất: 10 x 20m

Diện Tích Xây Dựng: 8 x 16m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ ANH BÌNH Q.1

Chủ Đầu Tư: Anh Bình

Diện Tích Đất: 16 x 30

Diện Tích Xây Dựng: 14 x 26m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ BÁC ĐẠI GÒ VẤP

Chủ Đầu Tư: Bác Đại

Diện Tích Đất: 17 x 14m

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 8m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN LONG AN

Chủ Đầu Tư: Chị Mai

Diện Tích Đất: 12 x 45m

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN QB

Chủ Đầu Tư: Trần Xem

Diện Tích Đất: 15 x 35m

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ TÂN BÌNH

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 250m2

Diện Tích Xây Dựng: 11 x 16m

biet-thu-co-dien

DINH THỰ CỔ ĐIỂN Q9

Chủ Đầu Tư: Nuyễn Thị Kim Chi

Diện Tích Đất: 2000m2

Diện Tích Xây Dựng: 18 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM04

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 2000m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 30m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ ANH TUẤN Q.7

Chủ Đầu Tư: Đoàn Anh Tuấn

Diện Tích Đất: 500m2

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 15m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ VĨNH PHÚC

Chủ Đầu Tư: Nguyễn Thu Hà

Diện Tích Đất: 1200m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM07

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 800m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM08

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 1500m2

Diện Tích Xây Dựng: 30 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN VŨNG TÀU

Chủ Đầu Tư: Lê Sơn Trung

Diện Tích Đất: 2500m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 20m

biet-thu-co-dien

DINH THỰ CỔ ĐIỂN KGM10

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 2000m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM11

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 9000m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 22m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN Q.7

Chủ Đầu Tư: Đoàn Thanh Tống

Diện Tích Đất: 600m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN DỰ ÁN

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 400m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN BMT

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 1000m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 20m

biet-thu-co-dien

KHÁCH SẠN CỔ ĐIỂN ĐẸP

Mẫu Khách Sạn: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 1500m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM16

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 600m2

Diện Tích Xây Dựng: 14 x 22m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN Q.3

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 600m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 22m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM18

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 2000m2

Diện Tích Xây Dựng: 18 x 25m

biet-thu-co-dien

LÂU ĐÀI CỔ ĐIỂN KGM19

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 2200m2

Diện Tích Xây Dựng: 25 x 30m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM20

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 600m2

Diện Tích Xây Dựng: 22 x 15m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM21

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 2000m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 25m

biet-thu-co-dien

DINH THỰ CỔ ĐIỂN KGM22

Mẫu Dinh Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 800m2

Diện Tích Xây Dựng: 20 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM23

Mẫu Biệt Thự: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 500m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 15m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM24

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 4000m2

Diện Tích Xây Dựng: 12 x 18m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM25

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 1000m2

Diện Tích Xây Dựng: 15 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM26

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 400m2

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 16m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM27

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 400m2

Diện Tích Xây Dựng: 12 x 18m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN KGM28

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 3000m2

Diện Tích Xây Dựng: 18 x 25m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ CỘNG HÒA

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 300m2

Diện Tích Xây Dựng: 10 x 20m

biet-thu-co-dien

BIỆT THỰ TÂN BÌNH

Mẫu Lâu Đài: Cổ Điển

Diện Tích Đất: 250m2

Diện Tích Xây Dựng: 11 x 16m

GIỚI THIỆU

CÔNG TY KIẾN TRÚC NỘI THẤT KHÔNG GIAN MỚI

THƯƠNG HIỆU THÀNH VIÊN KGM VIETNAM

CHUYÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ ĐẸP ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VỀ " BIỆT THỰ ĐẸP "

TRÁCH NHIỆM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

DỰ ÁN

Biệt Thự Đẹp ( THÁNG 8)

Đây là Biệt Thự Cổ Điển sang trọng bậc nhất Tỉnh Tây Ninh, được công ty thiết kế thi công 2012

Biệt Thự Đẹp 2014

Biệt Thự Đẹp trong năm, thiết kế theo phong cách Pháp